Home » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

18.5.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Ductor Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Ductor Oy
Y- tunnus: FI22516868
Viikinkaari 4, 00790 Helsinki
Yhteyshenkilö: Minna Leppikorpi, +358 40 849 5000

2. Rekisteröidyt

• Henkilökontaktirekisteri (asiakasyhteyshenkilöt ja yhteistyökumppanit)
• Potentiaaliset asiakkaat
• Verkkosivuston käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

RekisteröidytKäsittelyn tarkoitusKäsittelyperuste
HenkilökontaktirekisteriAsiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja suhteen ylläpitoRekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjätVerkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnötRekisterinpitäjän oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

TiedotHenkilökontaktiPotentiaalinen asiakas/Verkkosivuston käyttäjäKäyttötarkoitus
NimivvYksilöinti/yhteydenpito
YritysvvYhteydenpito, Markkinointi
TittelivvAsiakassuhteen hoito, Markkinointi
PuhelinvvYhteydenpito
E-mailvvYhteydenpito
VastuuhlövvYhteydenpito

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Verkkosivuston kautta tulevat yhteystiedot päivitetään tarpeen mukaan rekisteritietoihin.

Päivitämme henkilökontaktirekisteriämme säännöllisesti sekä poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot välittömästi uusien henkilötietoilmoitusten mukaan.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@ductor.com

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään, verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, voidaan henkilötietoja luovuttaa huolellisesti valituille palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ductor Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

10. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

– Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
– Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
– Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
– Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
– Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään vartioidusti.